Salgspolitik og garanti

Hos Dansk VVS & Klima har vi en salgspolitik, der er baseret på åbenhed og tillid. Vi er fuldstændig klar over, at kundernes tillid er det, som vi lever af. En del af den tillid er baseret på åbenhed omkring hvordan, vi udfører vores arbejde.

Salgs politikken hos Dansk VVS & Klima er at vi levere kvalitet i alle led. I alt for mange tilfælde skyldes defekte installationer, at der er anvendt produkter af for ringe kvalitet eller at lovpligtige foreskrifter ikke er overholdt – ofte begge dele. Det sker ikke med Dansk VVS & Klima.
Vi benytter fx udelukkende produkter, der er godkendt af Boligministeriets Godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel – bedre kendt som VA-godkendte produkter. Simpelthen fordi, at din forsikring ikke dækker skader forvoldt af produkter, der ikke er lovlige under danske forhold. Kvalitet, åbenhed og tillid er den salgspolitik, som du kan forvente hos Dansk VVS & Klima.

 

Medlem af Tekniq – Installatørenes organisation

Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.
Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Bliv ringet op indenfor 24 timer